Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING PUBLISHING & PRINTING COMPANY B.V

PUBLISHING & PRINTING COMPANY B.V., GEVESTIGD AAN DE WETHOUDER SANGERSSTRAAT 38,  6191 NA BEEK, IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS ZOALS WEERGEGEVEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING. WIJ RESPECTEREN DE PRIVACY VAN AL ONZE BEZOEKERS. DAARBIJ HOUDEN WIJ ONS AAN DE BESTAANDE WET- EN REGELGEVING OP HET GEBIED VAN DE PRIVACY. 

In deze privacyverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Publishing & Printing Company B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten, website en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij van u kunnen verwerken:

 • voor- en achternaam
 • geslacht;
 • adresgegevens;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en/of telefonisch;
 • locatiegegevens;
 • gegevens over uw activiteiten op onze website;
 • internetbrowser en apparaat type;
 • bankrekeningnummer/IBAN.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

Publishing & Printing Company B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • het afhandelen van uw betaling;
 • verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
 • om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • u de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
 • om goederen en diensten bij u af te leveren;
 • om onze producten en diensten te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren. 
 • Om wettelijke verplichtingen na te komen, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Publishing & Printing Company B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Publishing & Printing Company B.V.) tussen zit.

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

Publishing & Printing Company B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht. 

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Publishing & Printing Company B.V. deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden, zoals: 
Opdrachtgevers, samenwerkingspartners of klanten van Publishing & Printing Company B.V;
Dienstverleners die worden ingeschakeld om in opdracht van Publishing & Printing Company B.V diensten te verlenen; 
Overige derden, waaronder maar niet beperkt tot toezichthouders, de belastingdienst of andere instanties om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Tenzij wettelijk verplicht, delen wij uw gegevens alleen met derden met uw uitdrukkelijke toestemming.

Wanneer wij uw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er o.a. (met een overeenkomst) voor dat uw gegevens niet voor andere doeleneinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat uw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn. 

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

Publishing & Printing Company B.V. gebruikt cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. In deze cookies wordt informatie over uw websitebezoek opgeslagen. Met het plaatsen van cookies worden persoonsgegevens verwerkt. Door het gebruik van cookies kan onze website u bij een volgend bezoek herkennen. 

Publishing & Printing Company B.V. gebruikt  verschillende cookies, namelijk: functionele, analytische, tracking cookies. De functionele cookies plaatsen wij altijd. Deze cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken. Daarnaast zorgen zij er bijvoorbeeld voor dat uw voorkeursinstellingen worden onthouden. 

Ook plaatsen wij Analytische cookies. Deze cookies stellen ons in staat om het websitebezoek te meten. Zo geven zij ons inzicht in hoe vaak onze website wordt gebruikt en naar welke informatie bezoekers op zoek zijn. Hierdoor weten we welke website onderdelen veel bezocht zijn en op welke plekken wij onze website kunnen verbeteren. We analyseren en verbeteren de website continu om de ervaring voor bezoekers zo prettig mogelijk te maken. De statistieken die we verzamelen kunnen we niet herleiden naar personen. Deze gegevens worden dus altijd anoniem gebruikt. De analytische cookies plaatsen we altijd bij een bezoek aan onze website.

Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. 

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Wilt u de cookies van onze website niet geplaatst hebben, dan kunt u daarvoor kiezen in de cookiemelding die u te zien krijgt bij het eerste bezoek aan onze website. Heeft u onze cookies eerder geaccepteerd, dan kunt u zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op onze website staan buttons die u verwijzen naar social media, zoals Facebook en Linkedin. Voor het functioneren van deze buttons plaatsen deze social-media-bedrijven cookies, zodat zij u kunnen herkennen wanneer u ingelogd bent op dat sociale netwerk. Ook verzamelen zij hiermee gegevens over de pagina die u deelt. Voor meer informatie over de gegevens die deze social-media-bedrijven verzamelen, verwijzen wij naar de privacy verklaringen van deze bedrijven. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Publishing & Printing Company B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens-overdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar sparren@pp-company.nl.


Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan en daarmee misbruik te voorkomen, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Publishing & Printing Company B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

Publishing & Printing Company B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt daarom passende organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 

Onze medewerkers die toegang hebben tot uw persoonsgegevens hebben uitsluitend toegang tot deze gegevens indien nodig voor de uitoefening van hun functie en/of het ondersteunen van de website.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via sparren@pp-company.nl

WIJZIGINGEN INZAKE DE PRIVACYVERKLARING

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring eenzijdig aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd, raadpleeg onze website regelmatig zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen. De meest actuele versie van ons privacy statement kunt u steeds terugvinden op https://www.pp-company.nl. Deze privacyverklaring is bijgewerkt op 22 mei 2018.